Zásady ochrany osobních údajů

Rozumíme tomu, že vaše soukromí je pro vás velmi důležité, a že vás zajímá, jakým způsobem jsou využity a sdíleny vaše soukromé informace. My budeme shromažďovat a používat informace pouze způsoby, se kterými budete souhlasit a budou odpovídat vašim právům a našim zákonným povinnostem.

Tyto zásady se vztahují na využití všech informací, které shromažďujeme, za účelem jejich dalšího využití , který zahrnuje naši internetovou stránku a interakci přes e-mail nebo sociální média. Přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů podrobně a ujistěte se, že jim rozumíte. Váš souhlas s našimi zásadami ochrany osobních údajů se považuje za vyjádřený při prvním vstupu na naše stránky. Pokud je nechcete přijmout nebo s nimi nesouhlasíte, musíte neprodleně tyto stránky přestat používat.

1. Definice a výklad

V tomto dokumentu o zásadách mají následující termíny tento význam:

Účet Označuje osobní účet návštěvníka požadovaný k přístupu a/nebo k používání některých částí a funkcí našich stránek.
Cookies Označuje malý textový dokument umístěný na váš počítač nebo jiné, vámi používané zařízení naší stránkou při navštívení určitých částí našich stránek a /nebo při použití určitých funkcí naší stránky. Podrobné informace o používání cookies naší stránkou jsou uvedeny v části 12 níže.
Naše stránka Označuje stránku
https://automaty-zdarma.com
Právo EU upravující Cookies Označuje odpovídající části Nařízení o ochraně osobních údajů a elektronických komunikací (směrnice ES) z roku 2003 v pozdějším znění z let 2004, 2011 a 2015.
My Označuje Automaty-zdama.com

2. Informace o nás

 • Naše stránka, automaty-zdarma.com, je provozována a vlastněna soukromou společností
 • Za ochranu osobních údajů zodpovídá: Tomáš Poner, IČO: 663 16 529
 • E-mailová adresa: info@automaty-zdarma.com

3. Co vše tyto zásady zahrnují?

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na vaše používání naší stránky a na vzájemnou obchodní korespondenci, například e-mailem nebo přes sociální sítě. Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na žádnou jinou webovou stránku, na kterou budete z naší stránky odkázáni (ať už vám poskytneme odkaz my nebo je odkaz sdílen jinými uživateli). Nemáme žádný vliv na to, jak jsou vaše údaje shromažďovány, ukládány a užívány jinými webovými stránkami a doporučujeme vám si před poskytnutím vašich údajů jakékoli webové stránce vždy projít jejich zásady ochrany osobních údajů.

4. Jaké údaje shromažďujeme?

Některé údaje jsou na naší stránce sbírány automaticky (pro podrobnější informace si přečtěte oddíl 12, který se týká použití Cookies), jiné údaje budou shromážděny, pokud nám je dobrovolně poskytnete. Můžeme sbírat některé nebo všechny z následujících údajů:

 • kontaktní informace, jako například e-mailová adresa (pokud nám ji dobrovolně zadáte);
 • IP adresa (sbíráno automaticky);
 • typ a verze webového prohlížeče (sbíráno automaticky);
 • operační systém (sbíráno automaticky);
 • seznam URL začínajících s odkazující stránkou, vaše aktivita na naší stránce a stránka, na kterou pokračujete (sbíráno automaticky);

Když návštěvníci na stránce zanechají komentář, sbíráme údaje zobrazené ve formuláři – komentář, návštěvníkovu IP adresu a řetězec prohlížeče uživatele, pro snadnější odhalení spamu. Službě Gravatar může být poskytnut anonymizovaný řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash), aby se zjistilo, zda ji používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je vaše profilová fotografie zviditelněna veřejnosti vedle vašeho komentáře, pokud ji ve službě Gravatar máte nastavenou.

5. Zákony upravující zpracování vašich údajů

 • Vaše osobní údaje zpracováváme na základě článku f – oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. A) – souhlas a čl. 6 odst. 1 písm. B) – smlouvy, obecného nařízení o ochraně osobních údajů z roku 2018.

6. Jak používáme vaše údaje?

 • Všechny osobní údaje jsou uloženy bezpečně a v souladu se zásadami obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Pro další informace o bezpečnosti si přečtěte oddíl 7.
 • Vaše údaje používáme, abychom vám mohli poskytnout ty nejlepší služby. To zahrnuje:
  • Poskytnutí a správa vašeho přístupu na naše stránky.
  • Osobní přizpůsobení vašich zkušeností na naší stránce.
  • Poskytnutí našich služeb vám.
  • Osobní přizpůsobení našich služeb vám (například zobrazení posledních hraných her).
  • Odpovídání na vaší komunikaci.
  • Poskytnutí e-mailového newsletteru, pro jehož odebírání jste se přihlásili (kdykoli se můžete odhlásit od odběru kliknutím na tlačítko odhlásit, které naleznete v e-mailu).
  • Tak, abychom naši stránku i vaše informace udrželi v bezpečí.
 • S vaším svolením a/nebo kde je povoleno zákonem, můžeme také použít vaše informace k marketingovým účelům, které mohou zahrnovat kontaktování vás e-mailem s informacemi, zprávami a nabídkami našich služeb, případně novými přidanými hrami na našem webu. Nebudeme vám nicméně zasílat nevyžádanou reklamu nebo spamy a budeme postupovat podle běžného postupu, abychom plně chránili vaše práva a splňovali všechny naše povinnosti podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů z roku 2018, zákonu o ochraně osobních údajů z roku 1998 a nařízení o ochraně osobních údajů a elektronických komunikacích (směrnice ES) z roku 2003 v pozdějším znění z let 2004, 2011 a 2015.

7. Jak a kde ukládáme vaše údaje?

 • Vaše údaje ukládáme pouze na takovou dobu, kterou potřebujeme k vykonání všech úkonů popsaných v oddíle 6 a/nebo po dobu, po kterou jste nám to povolili.
 • Když na naší stránce zanecháte komentář, budou komentář i jeho meta data uložena na předem nestanovenou dobu. A to z toho důvodu, abychom mohli schvalovat a zveřejnovat komentáře automaticky a nemuseli je zdržovat v žádné řadě.
 • Zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy k zabezpečení údajů shromážděných prostřednictvím našeho podnikání.
 • Kroky, které provádíme k zabezpečení a ochraně vašich údajů, zahrnují:
  • Naše stránka je šifrována pomocí HTTPS/SSL.
  • Naše stránka, účty a zařízení jsou chráněny heslem.
  • Naše stránka i zásuvné moduly (pluginy) jsou vždy aktualizované pro minimalizaci rizika hackování.

Bez ohledu na bezpečnostní opatření, která přijímáme, je důležité si uvědomit, že online přenos dat nemusí být zcela bezpečný, a že vám při přenosu dat k nám (přes internet) doporučujeme přijmout vhodná opatření.

8. Sdílíme vaše údaje?

 • Vaše citlivé osobní údaje (například emailovou adresu) nikdy nesdílíme s nikým.
 • Někdy musíme najmout služby třetích stran, abychom vám mohli poskytnout služby naším jménem. Toto může zahrnovat marketing a reklamy. V některých případech mohou třetí strany požadovat přístup k některým nebo všem vašim údajům, které máme k dispozici. Kdykoli jsou jakékoli vaše údaje požadovány za těmito účely, podstoupíme všechny potřebné kroky, abychom zajistili, že bude s vašimi údaji nakládáno bezpečně, důvěryhodně a podle vašich práv, našich povinností a povinností třetí strany stanovenými zákonem.
 • Můžeme sestavovat statistiky o používání našeho webu, včetně údajů o provozu, vzorech používání a dalších informacích. Všechny tyto údaje budou anonymizovány a nebudou obsahovat žádné osobní identifikační údaje. Můžeme čas od času sdílet tato data s třetími stranami, jako jsou přidružené společnosti a inzerenti. Údaje budou sdíleny a použity pouze v mezích zákona.
 • Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamů.

9. Jak můžete spravovat vaše osobní údaje?

 • Jakmile odešlete informace pomocí naší stránky, budete mít možnost vybrat si omezení využití vašich osobních údajů. Konkrétně je naším cílem ponechat vám kontrolu nad naším využitím vašich údajů za účelem přímého marketingu (včetně možnosti odhlásit se od odebírání e-mailů od nás, které lze jednoduše provést pomocí odkazu pro odhlášení odběratelů, který je obsažen v našich e-mailech).
 • Také můžete využít možnost přihlásit se k předvoleným poštovním službám (Mailing Preference Service – MPS). To vám může pomoci omezit získávání nevyžádané reklamy. Berte ale na vědomí, že tato služba nezabrání obdržení marketingových komunikací, ke kterým jste dali souhlas.

10. Vaše právo na neposkytnutí informací

 • Naši stránku můžete navštívit bez nutnosti poskytování jakýchkoli údajů.
 • Můžete nastavit ve vašem internetovém prohlížeči omezení použití Cookies. Více informací naleznete v oddíle 1.

11. Jak můžete získat přístup k vašim údajům?

Ze zákona máte právo na požádání kopie všech osobních údajů, které jsou u nás uloženy (pokud jsou takové údaje ukládány). Pokud je takový požadavek zjevně neopodstatněný nebo nadměrný, můžeme vám naúčtovat přiměřený poplatek za administrativní výdaje při plnění vašeho požadavku.

Pokud jste zanechali komentáře, můžete požádat o exportovaný soubor osobních údajů o vás, které máme uloženy, včetně všech informací, které jste nám poskytli. Také můžete požádat o smazání jakýchkoli údajů o vás, které máme uloženy. To nezahrnuje všechny informace, které jsme povinni schraňovat kvůli administrativním, právním nebo bezpečnostním účelům.

Také vám můžeme naúčtovat přiměřený poplatek, pokud budete požadovat další kopie vašich údajů několikrát po sobě. Poplatek bude vycházet z administrativních nákladů vynaložených k poskytnutí těchto kopií.

Kontaktujte nás pro další informace na info@automaty-zdarma.com nebo použijte jiné kontaktní informace uvedené v oddíle 13.

12. Cookies

12.1 Náš web používá cookies.

12.2 Cookie je soubor, který obsahuje identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je odesílán webovým serverem webovému prohlížeči a je uložen prohlížečem. Identifikátor je následně odeslán zpět serveru pokaždé, když prohlížeč vyvolá stránku ze serveru.

12.3 Soubory cookie mohou být buď trvalé, nebo dočasné. Trvalý soubor cookie bude uložen webovým prohlížečem a zůstane platný až do stanoveného data vypršení jeho platnosti, pokud jej uživatel před datem vypršení platnosti nevymaže.  Dočasný soubor cookie naopak vyprší na konci relace uživatele, když je webový prohlížeč uzavřen.

12.4 Cookies běžně neobsahují žádné informace, které mohou identifikovat konkrétního uživatele, ale osobní údaje, které o vás ukládáme, mohou být spojeny s informacemi uloženými a získanými ze souborů cookies.

12.5 Na naší stránce používáme oba dva druhy cookies.

12.6 Informace o cookies, které používáme na našem webu, a účely, pro které jsou cookies používány, jsou uvedeny níže: (a) na našem webu používáme sledovací cookies k rozpoznání počítače, když uživatel navštíví webové stránky / ke sledování uživatelů při navigování naší webovou stránkou / ke zlepšení použitelnosti webové stránky / k analyzování použití webové stránky / ke spravování webové stránky / k zabránění podvodům a zlepšení bezpečnosti stránky / k přizpůsobení webové stránky každému uživateli / ke zvolení reklamy, která může být pro konkrétního uživatele zajímavá.

12.7 Většina prohlížečů vám umožňuje odmítnout přijímat soubory cookies; například:

(a) v Internet Exploreru můžete zablokovat soubory cookies pomocí nastavení přepsání souborů, které je k dispozici kliknutím na nástroje – možnosti internetu – ochrana osobních údajů – pokročilé.

(b) ve Firefoxu můžete zablokovat všechny soubory cookies kliknutím na nástrojemožnostiochrana osobních údajů a výběrem možnosti použít vlastní nastavení pro historii z rozbalovací nabídky a odškrtnutím přijmout cookies ze stránek a zásady ochrany osobních údajů.

(c) v Google Chrome můžete zablokovat všechny soubory cookies v nabídce přizpůsobit a ovládat kliknutím na nastavenízobrazit pokročilá nastavení a nastavení obsahu, a poté v části soubory cookies vybrat možnost blokovat webům nastavení jakýchkoli údajů.

12.8 Blokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek

12.9 Pokud zablokujete soubory cookies, nebudete moci využívat všechny funkce naší webové stránky

12.10 Soubory cookies již uložené ve vašem počítači můžete smazat; například:

(a) v Internet Exploreru musíte soubory cookies smazat ručně (pokyny k tomu najdete na adrese http://support.microsoft.com/kb/278835).

(b) ve Firefoxu můžete soubory cookies smazat klinutím na nástrojemožnosti a ochrana osobních údajů, poté výběrem možnosti použít vlastní nastavení pro historii, kliknutím na zobrazit soubory cookies, a poté na odstranit všechny soubory cookies.

(c) v Google Chrome můžete smazat všechny soubory cookies tak, že přejdete do nabídky přizpůsobit a ovládat a kliknete na nastavenízobrazit pokročilá nastavenívymazat údaje o prohlížení, a poté kliknete na možnost smazat údaje o prohlíženísmazat soubory cookies a další údaje o webech a zásuvných modulech.

12.11 Odstranění cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek

13. Kontaktujte nás

Pokud máte jakoukoli otázku o naší stránce a těchto zásadách ochrany osobních údajů, kontaktujte nás e-mailem na info@automaty-zdarma.com. Ujistěte se, že je váš dotaz jasný, zvláště pokud jde o požadavek informací o osobních údajích, které o vás ukládáme (jak to bylo stanoveno v oddíle 11). Na dotazy e-mailem lze odpovědět rychleji.

14. Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Zásady osobních údajů můžeme měnit tak, jak to budeme čas od času považovat za nutné, nebo jak to bude vyžadovat zákon. Jakékoli změny budou okamžitě zveřejněny na našem webu a budeme mít za to, že jste přijali podmínky zásad ochrany osobních údajů při vašem prvním použití našeho webu po provedení změn. Poslední kontrola tohoto oznámení proběhla v lednu roku 2021.